ÚJSÁGCIKK - Kazári újság 2017. 11. hó - Kazáron 50 éves a ruhaipar

 Kazáron 50 éves a ruhaipar, melyre emléküléssel emlékeztünk

 

Kazár mindig híres volt a hagyományairól. A meglévő népi, bányász hagyományok mellett a ruhaiparnak is öven éves múltja van a településen. Ebből az alkalomból emlékülést szerveztünk a Kultúrházban Gecse Ákos polgármester és az AXAMO Kft együttműködésével. A megemlékezésen jelen voltak az alapító tagok, az AXAMO Kft képviselői mellett Dr. Pataki Pál a Textilipari Tudományos Egyesület elnöke, Ecker Gabriella a TMTE főtitkára, Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, Mihályné Balázs Melinda a Nógrád Megyei Iparkamara titkára, Czékmánné Kelecsény Ágnes a VOSZ Nógrád Megyei elnöke, az oktatás vezetői, a német cégnek dolgozó kft-k vezetői, a műszaki fejlesztések szakemberei.

 

A jubileumi megemlékezésen az európai és hazai textil és ruházati ipar helyzetén és kilátásain kívül a kazári varroda 50 éve alatt történt jelentősebb állomásairól és a jövőjéről is összefoglalót hallhattak a jelenlévők:

 

1966-ban a bányászat visszafejlesztésével a térségünkben a családok jövedelme lecsökkent, így a bányász feleségek részére folyamatos munkavállalás vált szükségessé.

A munkahely létesítésére Kazár község vezetői – Urbán Sándor párttitkár és Kelemen István tanács-elnök a Kultúrotthont ajánlotta fel. Ebben támogatást kaptak Ozsvárt Ferenc Járási Pártbizottság titkárától és Galbicsek Károly a Váci Kötöttárugyár igazgatójától.

 

  1. június 17.-én kezdte meg működését a Váci Kötöttárugyár Kazári Telephelye 40 fővel és Sándor Ottóné telepvezetővel. Előtte egy hónapig tartó képzésben részesítettek a váci gyárban hat főt. – Bencsik Miklóst, Dr. Domonkos Imrénét, Nádasdi Sándornét, Miklósi Lászlónét, Tőzsér Istvánnét és Sándor Józsefnét, akiket a termelés irányítására terveztek. Feladat volt a kiszabott egyszerű tréningruhák varrása és kereskedelmi forgalomba való elkészítése.

 

A többségében a háztartásból munkát vállaló nők hihetetlen erővel, akarattal láttak neki az ismeretek megszerzéséhez, pedig ezekre a munkaidőn túl kellett időt szakítaniuk. A különböző oktatások, iskolarendszerű képzések segítették hozzá a telephely dolgozóit a színvonalasabb munkavégzéshez és életvitelhez. Hamarosan jól működő brigádmozgalomban és egyéb közösségi munkában segítették egymást is.

 

1969-ben a létszám már 260 főre emelkedett. Ekkor a váci központ biztosította a legjobb szakemberek jelenlétét, akik a betanítást végezték.

1970-es év fordulópontnak tekinthető, hiszen ekkor kezdődött meg a tőkés export nagyobb volumenű felfutása. 1971-ben elindult a német ADIDAS tréningek gyártása. A montreali olimpiára is Kazáron készültek a tréningek.

 

1972-ben tovább bővült a telephely, a Tordasi volt bányarészlegben is megkezdődtek a varrodai tevékenységek, már ekkor 365 fő dolgozott.

 

1978-ban Tordason megépült  a gyártócsarnok, és három KAEV árutovábbító szalag került beállításra. Ekkor már a jogi létszám 486 fő volt, de ebből 90 fő volt gyesen, és kialakult a bedolgozói rendszer is. Ebben az időben 20-25 km-re eső településekről is busz járatokkal utaztak az üzembe a munkavállalók. Ezen kívül TSZ varrodák is üzemeltek Cereden és Mátramindszenten.

 

  1. március 8.-án a megújult Kultúrotthonban újra felgördült a függöny, a termelés már csak a Tordasi üzemben folytatódott. A Kazári Gyáregységben gyártott (Adidas, Aréna, Budmil stb.) termékek tőkés export részaránya hamar elérte a 40-50 %-ot.

 

A 80-as évek közepére már a meghirdetett nógrádi ipartelepítési lehetőség eredményeként a közvetlen környékünkön több budapesti központú könnyűipari üzem alakult, ilyen volt a bátonyi Harisnyagyár, a jánosaknai PÁVA Ruhagyár, a BRG, Salgótarjánban a Ruhagyár stb. A munkaerőt már nehezen lehetett pótolni ebben az időben.

 

1988-tól a Váci Kötöttárugyárban és a Kazári gyáregységben is a termelés fokozatosan csökkent így a létszám leépítések is megkezdődtek. 2000-ben 100 fő alá esett a munkavállalók száma, így új gazdasági társaságot hozott létre a váci központ Tordas Sport Kft néven. Közben a váci központ felszámolásra került.

 

Igen nehéz időszak volt az üzem életében, mivel a piacok beszűkültek, többféle vevőtől kisszériás, magas minőségi szintű munkával lehetett talpon maradni. Ehhez a feltételt a Váci Kötöttárugyár már nem tudta megteremteni, így a Tordas Sport Kft is felszámolásra került.

 

2002-ben megalakult az Axamo Kft 11 fővel családi vállalkozásként.  A termelés körülményeit az új de bizonytalan piaci helyzethez kellett alakítani. Beindításra került a szabászat és a gépi hímzés üzemrész. Bővült a megrendelők köre: az Otto Katalógus, Quelle, olasz Tasca, osztrák Palmers, a svájci NILE, a német Rösch stb. Ebben az időszakban szinte minden megrendelés elvállalásra került.

 

A jelenlegi nagy német partner a Marc-cain 14 éve (Európa első számú női ruha divatgyártó cég.)  folyamatosan megrendeli a divatos női kötött, magas minőségi szintű ruházati termékeket. A piac mellett a tervszerű fejlesztések és a dolgozók jó színvonalú, lelkiismeretes munkája lehetővé tette a további fejlődést és bővülést, melyet a pályázati lehetőségek is elősegítettek.

 

Az önrészt vállalva, főleg munkahelyteremtő pályázatok segítségével először a szükséges gépeket szereztük be. Később az energiaracionalizálást is végrehajtottuk. A megrendelés növekedésével bővítettük és felújítottuk az épületeket is. 2005-től a cégünk megszerezte az akkreditációt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához, így 20-30% a dolgozók ide tartoznak. 2013-ban elkezdtük a tanulók gyakorlati képzését is varrómunkás és szőnyeg szövő szakmákban Jelenleg a felnőtt szakmunkás oktatást indítjuk el olyan fiatal, főleg hölgyek részére, akik a környékünkön élnek és a gyereknevelés miatt távolabb nem tudnak munkát vállalni. Folyamatban van az üzemünkben a rugalmas foglalkoztatás bevezetése egy pályázat segítségével. Szerződésben állunk az Óbudai Egyetemmel mint gyakorlati képzőhely.

A 2017-18-as évben csak kisebb fejlesztésekre vállalkozunk, hiszen a 40%-os béremelés végrehajtása igen nagy feladat. A jövőbeni fejlesztések között szerepel a megújuló energia, az automata szabászat és még további épületrész felújítása.

 

Az Axamo Kft létszáma ma 149 fő ebből 30  fő tanuló. A cégnek jó kapcsolatrendszere van helyben az önkormányzattal, az egyesületekkel, valamint tagja a Textilipari Műszaki Tudományos Egyesületnek, az Ipar Kamarának, a VOSZ textil tagozatnak.  Másfél éve elkezdődött a cég vezetésében a generáció váltás.

Bízunk abban, hogy a korszerű gépek, az új ismeretek és a lelkiismeretes munka lehetővé teszi még hosszú időre a fennmaradást és részesei lehetünk a negyedik ipari forradalomnak.

 

Kazár, 2017. november 08.

 

Szabó Imréné

Ügyvezető Igazgató

 

© Axamo Kft. 2018 - 3127 Kazár, Ipar út 1.